Kryptovalutahandel Som Tj Nar Artikel

Septy 8, 2021
Kryptovalutahandel Som Tj Nar Artikel

2.189 - Alternatief voorstel via artikel 17 van het KB-RSZ. ADVIES 2235 van 13.07.2021 ... Naar nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel.

3 mrt. 2021 ... de even jaren, na te gaan of de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde lijst met diensten en producten van.

Artikel 20. Kort- en langdurend zorgverlof en mantelzorg. SOM-CAO ... De bepalingen van deze CAO zijn naar rato van de individuele arbeidsduur op.

15 jul. 2021 ... op 15 juli 2021 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst ge- sloten. HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1.

1 jan. 2021 ... Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst beoogt een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers, indien zij worden ontslagen, ...